Populære hunderaser i Norge

Schäferhunden er den mest populære hunderasen i Norge. Dette er kanskje ikke så rart, ettersom denne hunden er kjent for å være lojal, og den kan brukes både til vakthund og familiehund. Schäferhunden har vært mest populær i mange år, men hvilke hunder som ligger på andreplass, har variert littNorsk elghund er veldig populær, ogRead More